Níže jsme pro vás připravili odpovědi na vámi nejčastěji kladené dotazy

1 ) Pro jak staré děti je kurz určen?
Lekce gymnastiky jsou určeny pro děti ve věkovém rozmezí 6-11 let, tedy pro 1.stupeň ZŠ. Předpokládáme, že od 6ti let se u dítěte rozvíjí mobilita, tedy pro dítě přirozený běh, přeskok přes překážky, seskok z určité výšky. Je to hranice, kde můžeme začít dítě vést ke správným návykům, které si v průběhu díky pravidelným organizovaným sportovním činnostem postupně zautomatizuje. 

2) Co si má vzít dítě na lekci na sebe?
Na lekcích je vhodné mít sportovní a pohodlné oblečení + pohodlnou obuv. Můžou to být cvičky, balerýnky a nebo klasická sportovní obuv vhodná do haly. Pokud děti chtějí cvičit v gymnastických dresech, tak mohou, ale všeobecně toto oblečení nevyžadujeme.

 

3) Jaký lektor povede náš kurz?
Standardně rozesíláme rodičům SMS s tel. kontaktem na konkrétního trenéra, a to 2 dny před začátkem kurzu.

 

4) Můžeme na lekce docházet, i když nechodíme do příslušné školy?
Ano, je možné na lekce docházet i v případě, že Vaše dítě nenavštěvuje příslušnou školu. Při vyplňování přihlášky je nutné uvést do poznámek, že dítě bude na lekce docházet/odcházet za doprovodu rodičů nebo samo, pokud není uvedeno jinak. Dále jsou v určitých ZŠ zpřísněna pravidla o návštěvě cizích osob v prostorách školy, existují tedy výjimky, kde je možné, aby kroužek navštěvovaly děti pouze z příslušné ZŠ. Tuto informaci naleznete v bližších informacích přímo u konkrétního kurzu.

 

5) Jak mohu dítě na kurz přihlásit?
Pro registraci dítěte do kurzu gymnastika pro děti je potřeba vyplnit elektronickou přihlášku, kterou naleznete v sekci “přihlášení” na našich webových stránkách. Není možné dítě přihlásit pouze emailovou komunikací, přes SMS nebo ve škole. V případě, že se dítě přihlásí přes školu je i přesto nutné, aby rodiče vyplnili elektronickou přihlášku.

 

6) Co mám dělat, když mi po přihlášení nepřijde zpětně e-mail s informacemi a pokyny k platbě?
Po vyplnění elektronické přihlášky systém ihned automaticky rozesílá e-mail obsahující informace o kurzu a pokyny k platbě. V případě, že tento automatický e-mail neobdržíte doporučujeme nás ihned kontaktovat na mobil či e-mailem.

Je možné, že při odeslání přihlášky spadne systém či nefunguje internet a Vaše přihláška k nám vůbec nedorazí nebo uvedete špatnou e-mailovou adresu, a proto Vám e-mail nepřijde.

 

7) Máme zájem o kurz, ale je již obsazen, můžeme se zapsat jako náhradníci?
Pokud je u příslušného termínu na našich webových stránkách uvedeno “termín je již obsazen” není v tomto případě již možné se přihlásit. Můžete se však zapsat do seznamu náhradníků a v momentě, že se nám někdo z kurzu odhlásí vás budeme informovat o tom, že se uvolnilo místo. V takovém případě nám tedy napište e-mail, kde v uvedete:

a) o jakou konkrétní školu máte zájem
b) vaše jméno a příjmení + kontakt na Vás,
c) jméno a příjmení dítěte, věk, třída

8) Můžeme si přijít vyzkoušet první lekci?
Zkušební/ukázkové lekce neposkytujeme, a to z určitých důvodů. Za prvé potřebujeme vědět přesný počet dětí, které k nám do kurzu budou docházet a podle toho se dále rozhodujeme, zda kroužek vůbec otevřeme. Dalším důvodem je to, že nechceme blokovat místo těm, kteří 100% vědí, že do kurzu chodit chtějí, ale už se nestihli přihlásit a jsou v seznamu náhradníků. Náplň kurzů můžete najít na našich webových stránkách pod hlavičkou program kurzu. Zde je shrnuto, co vše lekce obsahují a jak probíhají. Nebo se můžete podívat na fotky z lekcí, které najdete na našich facebookových stránkách. 

9) Je možné zaplatit přes fakturu na zaměstnanecké benefity?
Ano, kurzovné je možné zaplatit i přes zaměstnanecké benefity, pro vystavení faktury potřebujeme vědět fakturační údaje na koho máme fakturu vystavit, dále veškeré konkrétní náležitosti, které musí být ve faktuře uvedené (např. zaměstnanecké číslo)

 

10) Potřebovali bychom potvrzení o zaplacení pro pojišťovnu, je to možné?
Jako potvrzení o zaplacení našeho kurzu gymnastiky Vám můžeme vystavit fakturu, kterou Vám na pojišťovně uznají. Ve faktuře musí být uvedeno: jméno + příjmení dítěte, datum narození dítěte a příslušná škola, kam dítě dochází na kroužek gymnastiky. Pokud chcete, abychom Vám takovou fakturu vystavili, napište email, kde tyto náležitosti uvedete a my Vám obratem fakturu zašleme prostřednictvím e-mailu.

 

11) Můžeme kurz zaplatit v hotovosti?
Kurzovné je potřeba zaplatit podle instrukcí, které obdržíte do e-mailu po vyplnění elektronické přihlášky. Každá přihláška má své číslo=variabilní symbol, proto prosím při úhradě kurzovného uvádějte příslušný variabilní symbol. Přijaté platby jsou propojené s evidenčním systémem přihlášek, takže pokud při úhradě neuvedete příslušný variabilní symbol, tak se nám platba nespáruje s přihláškou a musíme ji dohledat manuálně. V takovém případě se samozřejmě nic neděje, ale budeme pak od Vás potřebovat potvrzení o této platbě, abychom platbu mohli zkontrolovat. 

 

12) Kde mohu omluvit dítě z kurzu?
Několik dní před začátkem kurzů posíláme rodičům sms s kontaktem na konkrétního trenéra. Prosíme, případné dotazy, omluvy či další žádosti směřujte k trenérům, na které obdržíte kontakt.

 

13) Probíhají lekce také o prázdninách?
Po dobu školních prázdnin či ředitelského volna jsou školy uzavřené a lekce neprobíhají. Pokud by měla škola vyhlášené výjimečné ředitelské volno nebo by lekce z nějakého důvodu nemohla proběhnout, napíšeme s předstihem SMS nebo e-mail o zrušení lekce.