AKTUÁLNĚ: Přihlašování školní rok 2024/2025 spuštěno!

Program jednotlivých tréninků je poskládán dle gymnastické metodiky tak, aby se děti zábavnou formou seznámily:

  • s prvky GYMNASTICKÉHO POSILOVÁNÍ, které je nejvhodnější formou prevence svalových disbalancí způsobených JEDNOSTRANNÝM ZATÍŽENÍM (sport) či špatným sezením u počítače
  • se základními dovednostmi s NÁČINÍM jako jsou švihadlo, obruč a další. Speciální cvičení s náčiním je zaměřené na KOORDINACI celého těla a souhru dolních a horních končetin.
  • s agility cvičeními rozvíjející RYCHLOST, OBRATNOST a přirozený pohyb. Tato cvičení jsou ve formě PŘEKÁŽKOVÝCH DRAH či proudových cvičení, kde děti přelézají, podlézají, šplhají, vyhýbají se překážkám apod.
  • se základy PROSTNÝCH CVIČENÍ, mezi které patří kotouly vpřed i vzad, stoje na rukou či přemety stranou neboli „HVĚZDY“.
  • s týmovými HRAMI se zaměřením na kooperaci a komunikaci mezi dětmi. Zábavnými HONIČKAMI jako jsou „veverčin ocas“ nebo „pavouci a mouchy“. A v neposlední řadě i se soutěžemi INDIVIDUÁLNÍHO CHARAKTERU, rozvíjející osobnost každého dítěte.
  • s cvičením na GYMNASTICKÉM NÁŘADÍ rozvíjející především sílu a správnou techniku pohybu, dále pak prvky ATLETICKÉ PŘÍPRAVKY jako jsou skoková cvičení či atletická abeceda
  • s koordinačními hrami a průpravou, která je věnována SVALOVÉ FLEXIBILITĚ a správnému dýchání.

 

NAŠÍ HLAVNÍ SNAHOU VŠAK ZŮSTÁVÁ TO, ABY DĚTI TRÉNINKY BAVILY A NA KAŽDÝ DALŠÍ SE PŘEDEVŠÍM TĚŠILY  🙂

Tréninky „GYMNASTIKY PRO DĚTI“ jsou sestaveny tak, aby děti nečekaly ve frontách na cvičení, ale především byly neustále uvedeny do právě probíhající aktivity a to ať se jedná o nové dovednosti, překážkové dráhy nebo hry.

Jsme přesvědčeni, že opakováním dané aktivity děti samy cítí jak se zlepšují a o to víc je lekce baví.

Sportovní příměstské tábory na léto 2024

VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠENÍ