JSMEINLINE.CZ TENISPRODETI.CZ SPORTOVNIKEMPY.COM +420 739 970 279

Registrace: Gymnastika pro děti

Informace o zvoleném kurzu

Gymnastika pro děti
2. pololetí
ÚTERÝ 15:00-16:00, 13. 2. - 29. 5. 2018 (2. pololetí)
ZŠ Weberova, Praha 5
Kurz probíhá v tělocvičně školy
1800 Kč

Podrobné informace

Milí rodiče,

omlouváme se za komplikace s rekonstrukcí tělocvičny, která právě probíhá a měla končit 10.2.2018. Již nyní víme, že se rekonstrukce protáhne do konce února, takže s kurzem začneme až po ukončení rekonstrukcí. O přesném datumu začátku vás budeme včas informovat. Náhradní lekce vyřešíme formou finanční kompenzace či prodloužením kurzu. 

V případě, že přihlásíte dítě do kroužku v 1. pololetí, je tak přihlášeno na celý školní rok, není potřeba jej přihlašovat znovu ve 2. pololetí. Pokud nebude dítě ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, začátkem nového roku vám přijde e-mail, kde bude možnost z dalšího pololetí dítě odhlásit.

Po vyplnění elektronické přihlášky obdrží rodič e-mailem potvrzení o přihlášení dítěte do kroužku včetně informací k platbě.

Cena za 2. pololetí kroužku gymnastiky je 1.800 Kč.

Platba probíhá ve dvou splátkách (1 splátka = 1 pololetí). Platbu je nutné vždy uhradit nejpozději 7 dní před první lekcí daného pololetí. Pokud není kurz uhrazen před první lekcí, nebude dítě zařazováno do výuky. Začátkem nového roku vám přijde e-mail s platebními pokyny na 2. splátku, proto prosím kontrolujte své e-mailové adresy.

Přihlašování bylo ukončeno.